Kaedah Penilaian Harta Tanah Yang Boleh Anda Tahu Secara Ringkas

kaedah penilaian harta tanah

Dalam kerja kerja menentukan sesuatu harga rumah atau bangunan terdapat beberapa kaedah penilaian harta tanah yang digunakan pada masa sekarang.

Bagi menentukan sesuatu harga pasaran atau harga hartanah adalah sesuatu yang tidak mudah dan tidaklah semudah yang difikirkan.

Menentukan harga nilaian sesuatu hartanah adalah tidak sama nilainya walaupun setiap orang menilai hartanah yang sama. Ia adalah suatu perkara yang subjektif.

Sebab itu kita lihat bagaimana syarikat syarikat penilaian memberikan harga yang tidak sama walaupun mereka menilai satu hartanah yang sama.

Walaupun harga yang dinilai adalah berbeza, ia boleh diterima jika mereka mampu membuktikan dalam laporan penilaian harga hartanah tersebut terdapat bukti bukti yang menyokong pendapat mereka.

Kaedah penilaian adalah bermaksud pendekatan atau cara khusus yang digunakan oleh para penilai.

Ia bagi menentukan berapa nilaian kepentingan kepada sesuatu hartanah tersebut.

Beberapa kaedah penilaian yang ada ialah:

Kaedah Perbandingan

Kaedah perbandingan adalah kaedah yang merujuk kepada perbezaan atau persamaan antara dua harta tanah atau lebih bagi menentukan sesuatu nilai hartanah tersebut dalam pasaran semasa.

Perbandingan dibuat dengan mengambil data data hartanah sebanding yang berada di sekitar kawasan yang terdekat bagi hartanah yang sama.

Maksud sebanding adalah mempunyai ciri ciri yang sama atau hampir sama seperti:

  • jenis rumah
  • lokasi
  • kedudukan hartanah
  • faktor masa transaksi penjualan pindah milik
  • syarat tanah
  • dan keadaan fizikal sesuatu hartanah tersebut.

Kaedah perbandingan ini adalah kaedah utama yang paling banyak diguna pakai dalam menentukan harga sesuatu hartanah ketika

Ia adalah seumpama kaedah asas dah kaedah utama yang digunakan oleh para penilai.

penilaian rumah

Kaedah Kos atau Kontraktor

Manakala kaedah ini pula adalah kaedah yang merujuk kepada butir butir perbelanjaan ataupun dalam ertikata yang lain adalah kos bagi membina sesuatu bangunan tersebut.

Untuk bagi mudah faham adalah seumpama kita hendak membina rumah dan kita hendak tahu terlebih dahulu berapa kos tanah dan kos bangunan yang diperlukan.

Sebab itu ia dinamakan sebagai kaedah kos kerana perkara utama yang perlu dilihat adalah kos yang akan terlibat terutama sekali tanah dan bangunan.

Ianya sesuai digunakan bagi para kontraktor atau pembina bangunan untuk menggunakan kaedah ini.

Ini adalah kerana mereka banyak terlibat dalam mengambil kira kos pembinaan sebelum menjalankan sesuatu projek.

Namun ia bukanlah sedetail seperti kerja kerja yang dijalankan oleh Quantity Surveyor bagi mendapatkan sesuatu harga pembinaan sesuatu bangunan.

Kaedah Keuntungan atau Akaun

Yang seterusnya adalah kaedah keuntungan yang mana ia digunakan untuk medapatkan nilai sesuatu hartanah bagi jenis hartanah yang boleh menghasilkan keuntungan.

Kaedah ini juga digunakan bagi sesuatu jenis perniagaan yang termasuk dalam perniagaan dalam status monopoli di mana sangat sedikit orang yang menjalankan perniagaan ini.

Antaranya ialah stesen miyak, panggung wayang, dan seumpamanya.

Kaedah Nilai Baki

Kaedah Nilai Baki pula adalah kaedah penilaian yang digunakan bagi hartanah biasanya (tanah) yang mempunyai potensi untuk dibangunkan sesuatu pembangunan seperti projek perumahan.

Formula asas dalam kaedah ini adalah Nilai Pembangunan Kasar – (Kos Pembangunan + Keuntungan Pemaju) = Nilai baki atau nilai tanah yang berpotesi untuk dijalankan pembangunan.

Kaedah sesuai untuk digunakan bagi pemaju perumahan dan menentukan viabilty sesuatu projek sebelum ia boleh dilaksanakan.

Kaedah Pelaburan

kaedah pelaburan hartanah

Ada jenis hartanah yang perlukan jenis penilaian yang khusus bagi mendapatkan nilai hartanah tersebut.

Kaedah pelaburan adalah kaedah penilaian yang sesuai digunakan bagi hartanah yang mempunyai potensi untuk dijadikan pelaburan seperti pelaburan sewa dan pajakan.

Ia digunakna untuk mengetahui nilaian kepetingan kepada pemilik yang memberi sewa dan pajakan. Kaedah ini agak rumit dan perlu detail yang faham untuk pemahamam.

Contoh harta yang boleh memberi pendapatan sewa adalah rumah kediaman, kedai, pejabat, kilang,

Itulah serba sedikit secara ringkas untuk kita tahu apa jenis jenis kaedah kaedah penilaian dan tugas tugas penilai yang ada bagi menentukan semua jenis hartanah yang ada dalam dunia ini.

Untuk anda yang ingin mempelajari secara mendalam tentang kaedah penilaian ini anda boleh mengikuti kursus yang di tawarkan dalam bidang Pengurusan Hartanah atau Estate Management.

Untuk makluman yang lebih detail anda perlu rujuk kepada syarikat penilai swasta berhampiran anda.

Baca lagi tentang Cara Baca Geran Tanah

Berapa kos penilaian tanah atau rumah

Minimum fee atau kos penilaian hartanah adalah RM 400 untuk satu hartanah belum termasuk Additional Claims. Fee dikira berdasarka percentage.

Adakah terdapat perkhidmatan penilaian tanah secara online?

Semua perkhidmatan penilaian hartanah hendaklah dilakukan dengan melantik penilai berdaftar yang sah sahaja dan ianya tidak boleh dilakukan secara online. Anda perlu bayar deposit terlebih dahulu untuk melantik penilai dan apabila laporan penilaian dah siap baru bayar penuh kepada mereka. Harga nilaian hanya sah diperakui jika hanya ada laporan penilaian daripada penilai berdaftar.

Related Posts