Kalkulator Duti Setem Perjanjian Jual Beli

PANDUAN MENGGUNAKAN KALKULATOR DUTI SETEM DI BAWAH.

 1. Pengiraan duti setem jual beli rumah terbahagi kepada 3 bahagian mengikut harga rumah iaitu:
  • HARGA RUMAH RM 100,000 HINGGA RM 500,000
  • HARGA RUMAH RM 500,001 HINGGA RM 1,000,000
  • HARGA RUMAH RM RM 1,000,001 KE ATAS
 2. Anda hanya perlu pilih kalkulator mengikut harga rumah yang anda beli sahaja.
 3. Hanya perlu masukkan “HARGA RUMAH”
 4. Kemudian lihat pada bahagian terakhir “JUMLAH KENA BAYAR DUTI SETEM”
 5. Angka angka lain tidak perlu diubah

Ini adalah kadar peratus bayaran duti setem yang dikenakan mengikut harga rumah:

HARGAKADAR PERATUS
RM100,000 yang pertama             1%
RM100,001 hingga RM500,000 yang berikut  2%
RM500,001 hingga RM1,000,000 yang berikut3%
RM1,000,001 dan ke atas      4%

Sila rujuk dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN untuk maklumat lanjut.