Kalkulator Duti Setem Perjanjian Pinjaman

Kalkulator pengiraan duti setem bagi perjanjian pinjaman bagi yang membeli rumah dengan menggunakan loan.

Kadar peratusan ada 0.5% daripada harga rumah.