Kalkulator Pengeluaran KWSP Beli Rumah

Kalkulator Pengeluaran KWSP Beli Rumah ini adalah untuk kira berapa jumlah akaun ke 2 yang boleh dikeluarkan jika membeli rumah dengan membuat pinjaman loan.

Untuk maklumat lanjut sila rujuk dengan cawangan KWSP berdekatan anda.