apa itu cukai tanah

Apa itu Cukai Tanah dan kenapa mengapa pemilik hartanah perlu membayarnya pada setiap tahun?

Bagi mana mana individu yang memiliki hartanah secara sah dalam sesuatu negeri maka mereka akan dikenakan cukai yang dikenali sebagai cukai tanah.

Cukai tanah adalah dikenali atau di maksudkan juga sebagai cukai sewa yang termaktub di bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara KTN 1995 sebagai :

  • Apa jua jumlah wang tahunan yang perlu dibayar terhadap Pihak Berkuasa Negeri (PBN) sebagai cukai sewa
  • Segala jenis pembayaran tahunan lain yang ada terhutang kepada Pihak Berkuasa Negeri yang menurut mana-mana undang-undang bertulis ia hendaklah dikutip sebagai cukai sewa atau hasil tanah dan,
  • Apa-apa bayaran Tunggakan/Terhutang kepada Pihak Berkuasa Negeri sebagai Tunggakan Cukai Sewa.

Siapakah Yang Perlu Bayar Cukai Tanah?

Didalam Seksyen 95 Kanun Tanah Negara KTN 1965 telah dinyatakan bahawa: Setiap Pemilik Berdaftar (Tuan Tanah) atau wakil bagi pihak tuan tanah mestilah bertanggungjawab untuk menjelaskan cukai tanah yang telah dikenakan.

Jika berlakunya pindah milik sesuatu hartanah maka beban untuk membayar cukai tanah adalah akan dikenakan kepada pembeli baru hartanah tersebut setelah selesai nama ditukar didalam geran hakmilik tanah.

Bila Perlu Bayar Cukai Tanah?

Cukai tanah adalah perlu dibayar hanya setahun sekali sahaja.

Pemilik hartanah boleh mula membayar cukai tanah pada masa yang telah ditetapkan iaitu bermula 1 Januari sehingga 31 Mei pada setiap tahun.

Tanggungjawab setiap pemilik hartanah (atau wakil) untuk membayar cukai tanah kepada Pihak Berkuasa Negeri pada setiap tahun walaupun anda tidak mendapat bil cukai tanah.

Sebagai tuan tanah anda boleh menyemak sendiri di pejabat tanah ataupun secara online jika bil cukai tanah tidak sampai kepada anda.

Apakah Hukuman Jika Tidak Bayar Cukai Tanah?

Jikalau tuan tanah tidak membayar cukai tanah sebelum 1 Jun, maka ia akan dikira menjadi sebagai tunggakan atau hutang anda kepada Pihak Berkuasa Negeri (Pejabat Tanah).

Bayaran tunggakan cukai tanah akan dikenakan “Denda Lewat” bayar kepada kadar yang ditentukan oleh pihak berkuasa negeri daripada jumlah tunggakan mengikut (KTN Sek 93,94(2).

Pihak Berkuasa Negeri (PBN) melalui Pejabat Tanah akan menghantar notis 6A kepada pemilik tanah supaya membayar cukai dan tunggakan dalam tempoh 3 bulan.

Bayaran notis 6A akan dikenakan sebanyak RM 5.00 bagi setiap pemilik akan dicaj.(KTN Sek 97).

Jika pemilik tanah masih gagal membayar bayaran cukai tanah dan juga tunggakan dalam masa 3 bulan, maka langkah seterusnya adalah memberi Notis 6A di serahkan kepada pemilik tanah.

Pihak Berkuasa Negeri melalui Pejabat Tanah akan mengisytiharkan tanah tersebut dirampas serta akan menjadi milik kerajaan mengikut peruntukkan undang-undang (KTN Sek 100, Sek. 129, Sek. 130 dan Sek. 131).

Perampasan hartanah akan diisytiharkan dalam notis 8A dan akan diwartakan/digazet dalam warta Kerajaan Negeri (KTN Sek. 131).

Jika berlakunya perampasan maka tuan tanah sudah tidak lagi mempunyai hak ke atas tanah tersebut.

Perbezaan Cukai Tanah dan Cukai Pintu

Cukai TanahCukai Pintu/Cukai Taksiran
Dibayar kepada Pejabat Tanah.Dibayar kepada Pihak Berkuasa Tempatan PBT.
Perlu bayar setahun sekali.Perlu bayar setahun 2 kali.
Sebagai hasil kepada kerajaan negeri dan untuk pengurusan hal hal pentadbiran tanah.Sebagai hasil kepada Pihak Berkuasa Tempatan dan untuk menguruskan kawasan dibawah pentadbiran mereka.

Cara Nak Buat Bayaran Cukai Tanah

Sekarang terdapat banyak pilihan atau cara untuk membayar cukai tanah ini.

Sebagai pemilik tanah anda boleh pilih cara cara bayaran yang sesuai dengan anda untuk membayar cukai tanah.

Antara pilihan bayaran yang boleh dilakukan ialah:

  • Buat bayaran secara terus di kaunter unit hasil di Pejabat Tanah sama ada secara tunai atau cek, wang pos.
  • Membuat bayaran secara online melalui sistem Jompay
  • Buat bayaran online di portal online yang disediakan oleh setiap pejabat tanah negeri

Pastikan anda simpan resit bayaran cukai tanah selepas selesai membuat bayaran.

Baca juga info tentang Borang 14A Cara Menulis Dan Isi Kandungannya

Apakah maksud cukai tanah di dalam bahasa English?

Cukai tanah dalam bahasa English adalah Quit Rent

Dimana boleh buat semakan bil cukai tanah?

Pemilik tanah boleh buat semakan maklumat atau bil cukai tanah di kaunter pejabat tanah ataupun boleh dibuat secara online di website pejabat tanah.

Apa akan jadi jika tidak membayar cukai tanah?

Pemilik boleh dikenakan denda dan hukuman oleh pejabat tanah

Sumber https://www.selangor.gov.my/ dan https://webpdt.kedah.gov.my/

Related Posts