Semak cukai tanah Perlis dan bagaimana pemilik hartanah boleh membuat sebarang pembayaran bil kepada pihak pentadbir negeri.

Jabatan Tanah dan Galian Negeri Perlis adalah jabatan di bawah kerajaan yang mengawal selia tentang hal hal tanah di dalam negeri ini.

Bagi sesiapa yang memilik hartanah di negeri Perlis anda sekarang sudah boleh membuat semakan cukai tanah negeri Perlis hanya melalui online sahaja.

Buat Semakan Cukai Tanah

Bagi anda sama ada penduduk di negeri Perlis atau orang luar dari Perlis yang mempunyai hartanah di negeri ini boleh buat semakan cukai tanah dengan mengikuti langkah langkah berikut.

1. Layari laman rasmi Jabatan Tanah dan Galian Negeri Perlis di https://ptg.ptgps.gov.my/

2. Setelah masuk ke situ klik pada bahagian Esemakan (Semak Cukai Tanah)

3. Seterusnya anda akan di bawa ke laman untuk membuat carian cukai tanah

semak cukai tanah perlis

4. Didalam sistem carian ini pengguna diberi pilihan sama ada ingin membuat carian dengan menggunakan nombor akaun atau dengan menggunakan nombor hakmilik.

5. Carian dengan menggunakan nombor hakmilik

 • Tandakan pada Id Hakmilik / Title Nombor/Nombor geran
 • Pilih mukim/bandar/pekan
 • Pilih jenis hakmilik
 • Masukkan No. Hakmilik
 • Tekan butang Cari

6. Carian dengan menggunakan nombor akaun

 • Klik pada No. Akaun / Account No
 • Masukkan nombor akaun bil cukai tanah
 • Kemudian klik butang Cari

Hasil semakan dan carian maklumat cukai tanah akan ditunjukkan dengan menggunakan salah satu daripada kaedah carian di atas.

Bayar Cukai Tanah Perlis

Selepas selesai membuat carian dan semakan cukai tanah anda untuk negeri Perlis, kini langkah seterusnya adalah untuk membuat bayaran kepada pejabat tanah.

Untuk membuat bayaran pemilik tanah di Perlis di beri pilihan untuk membuat pilihan bayaran seperti berikut:

1. Buat pembayaran di kaunter pejabat tanah negeri Perlis

2. Bayar di Portal E-Bayar Negeri Perlis.

Portal E-Bayar Perlis merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Negeri Perlis ke arah “Perlis GO Digital”.

Portal ini menyediakan khidmat pembayaran terhadap pelbagai perkhidmatan yang ada yang terdapat dalam jabatan-jabatan Kerajaan Negeri Perlis secara dalam talian melalui Online Banking (FPX) dan Kad Kredit/Debit (Mastercard/Visa).

Para pengguan khususnya pembayar cukai tanah boleh membuat pembayaran cukai tanah dengan memilih agensi Jabatan Tanah dan Galian Negeri Perlis untuk melakukan pembayaran.

Untuk menggunakan e-bayar ini anda boleh klik di sini https://ebayar.perlis.gov.my/

bayar cukai tanah perlis

Masukkan maklumat pembayaran seperti di dalam gambar di atas:

 • Pilih agensi (Jabatan Tanah dan Galian Negeri Perlis)
 • Jenis Pembayaran (Cukai Tanah)
 • Jumlah bayaran
 • Nama pembayar cukai tanah
 • Nombor kad pengenalan
 • Nombor telefon
 • Alamat email
 • Nombor akaun bil cukai tanah (lihat pada resit cukai tanah untuk dapatkan nombor akaun)
 • Pilih jenis perbankkan
 • Pilih nama bank
 • Tandakan setuju pada terma dan syarat pembayaran
 • Kemudian klik pada butang Pembayaran

Selepas selesai membuat pembayaran sila simpan resit bayaran cukai tanah anda.

3. Bayaran online menggunakan sistem Jompay

Bagi anda yang suka menggunakan Jompay anda juga boleh membayar cukai tanah di negeri Perlis ini dengan menggunakan sistem Jompay ini.

Anda boleh gunakan mana mana online banking yang ada perkhidmatan Jompay ini.

Biller code Jompay untuk Pejabat Tanah dan Galian Negeri Perlis adalah 3400

Semasa melakukan bayaran cukai tanah sila masukkan pada bahagian maklumat berikut pada bahagian Ref:

 • Ref 1 (Nombor hakmilik hartanah)
 • Ref 2 (Nombor telefon anda)

Seperti biasa selepas selesai melakukan pembayaran cukai tanah sila simpan resit bayaran yang telah dibuat.

Begitulah kaedah atau cara untuk semak cukai tanah Perlis dan juga cara untuk membuat bayaran.

Lihat juga cara Semakan Cukai Tanah Kelantan

Berapa lama tempoh kemaskini jika bayaran cukai tanah dilakukan secara online?

Bayaran cukai tanah anda akan dikemaskini dalam masa tempoh tiga (3) hari waktu bekerja.

Berapakah minimum dan maksimum jumlah bayaran yang boleh dilakukan secara online?

Individu: Minimum adalah RM 1.00 dan maksimum RM 30,000.00
Korporat: Minimum adalah RM 2.00 dan maksimum RM 1,000,000.00

Related Posts